วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559       กล้วยเป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานาน   มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิประเทศดังกล่าว     และมีการปลูกกล้วยกันมากมายหลากชนิด  ได้มีการแบ่งพันธุ์กล้วยและการใช้ประโยชน์  ออกเป็น 4 กลุ่ม   ได้แก่

           1. ปลูกเพื่อใช้ใบ ได้แก่กล้วยตานี  กล้วยน้ำว้า    กล้วยตานีเป็นกล้วยที่นิยมปลูกใช้ใบมากกว่าเนื่องจากใบมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
           2. ปลูกเพื่อรับประทานผลสด  ได้แก่กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า   ผลการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตกล้วย ปี 2538  พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้า   731,006 ไร่  ผลผลิต1,180,465  ตัน  ( กรมส่งเสริมการเกษตร 2540)
           3. ปลูกเพื่อใช้ผลทำอาหารหรือแปรรูป  พันธุ์ที่นิยมได้แก่กล้วยน้ำว้า  กล้วยหักมุก  กล้วยหิน  กล้วยงาช้าง  กล้วยนางพญา  กล้วยที่เหมาะสำหรับทำอาหาร  เมื่อทำสุกโดยผ่านความร้อนจะทำให้รสหวานอร่อยกว่าทานผลสด
           4. ปลูกเพื่อใช้เส้นใย   ได้จากส่วนที่เรียกว่ากาบกล้วย  พันธุ์กล้วยที่นิยมทำเส้นใยได้แก่กล้วยตานี  เนื่องจากมีความเหนียวกว่าเส้นใยกล้วยพันธุ์อื่น                     


สูตรการทำกล้วยเบรกแตก
อุปกรณ์ที่ใช้
-  เตาแก๊ส
-  กระทะ
-  ไม้สำหรับคนกล้วย
-  ถาด
-  ตะแกรงตักกล้วย
-   กระดาษฟางซับน้ำมัน

วัสดุที่ใช้
1. กล้วยน้ำว้าสุกเหลืองแก่จัดหวีใหญ่ ( 16 ลูก )  4 หวี
2. น้ำมันพืช

ขั้นตอนและวิธีทำ
1. ปอกกล้วย  แล้วใช้เครื่องไสกล้วยรองด้วยภาชนะพลาสติก
2. กระทะเบอร์ 28 นิ้ว  ใส่น้ำมันตั้งไฟให้ร้อน  
3. เทกล้วยที่ไสแล้วลงในกระทะใช้ไม้ปลายแหลมคอยคนกล้วยไว้เรื่อยๆ  ประมาณ 20 นาที  กล้วยจะสุกเหลืองได้ที่
4. ใช้ตะแกรงตักกล้วยขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน  เทลงถาดที่ปูด้วยกระดาษฟางซับน้ำมัน
5.  เกลี่ยกล้วยให้กระจายไม่ให้กล้วยติดกัน  ทิ้งไว้ให้เย็น
6.  บรรจุลงถุงพลาสติค  ปิดปากถุงไม่ให้อากาศเข้า 
ข้อมูลจาก : http://gotoknow.org/blog/f-y/226259